CNC Takım Tezgahlarının Avantajları Dez Avatajları

 CNC Takım Tezgahlarının Avantajları: 


1.Konvansiyonel tezgahlarda kullanılan bazı bağlama kalıp, mastar vb. elemanlarla kıyaslandığı zaman tezgahın ayarlama zamanı çok kısadır.

2.Ayarlama, ölçü, kontrolü, manuel hareket vb. nedenlerle oluşan zaman kayıpları ortadan kalkmıştır.

3.İnsan faktörünün imalatta fazla etkili olmamasından dolayı seri ve hassas imalat mümkündür.

4.Zanaatkar insan ihtiyacına gerek yoktur.

5.Tezgah operasyonları yüksek bir hassasiyete sahiptir.

6.Tezgahın çalışma temposu her zaman yüksek ve aynıdır.

7.Her türlü sarfiyat (elektrik, emek, malzeme vb.) asgariye indirgenmiştir.

8.İmalatta operatörden kaynaklanacak her türlü kişisel hatalar ortadan kalkmıştır.

9.Kalıp, mastar, şablon vb. pahalı elemanlardan faydalanılmadığı için sistem daha ucuzdur.

10.Depolamada daha az yere gerek vardır.

11.Parça imalatına geçiş daha süratlidir.

12.Parça üzerinde yapılacak değişiklikler sadece programın ilgili bölümünde ve tamamı değiştirilmeden seri olarak yapılır. Bu nedenle CNC takım tezgahlarıyla yapılan imalat büyük bir esnekliğe sahiptir


CNC Takım Tezgahlarının Dezavantajları: 

Her sistemde olduğu gibi CNC tezgah ve sistemlerinin avantajları yanında bazı dezavantajları mevcuttur. Bunlar şunlardır;

1.Detaylı bir imalat planı gereklidir.

2.Pahalı bir yatırımı gerektirir.

3.Tezgahın saat ücreti yüksektir.

4.Konvensiyonel tezgahlara kıyaslandığında daha titiz kullanım ve bakım isterler.

5.Kesme hızları yüksek ve kaliteli kesicilerin kullanılması gerekir.

6.Peryodik bakımları uzman ve yetkili kişiler tarafından düzenli olarak yapılmalıdır.

kaynak:https://www.slideshare.net/PaylamDeposu/cnc-torna-freze-calisma-prensipleri?from_action=save

Yorumlar